Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 4. desember 2014

Trond Giske

leder og ordf. for kap. 200

Henrik Asheim

ordf. for kap. 225, 227 og 3225

Norunn Tveiten Benestad

ordf. for kap. 280, 281, 3280 og 3281

Sivert Haugen Bjørnstad

ordf. for kap. 270, 2410, 5310 og 5617

Christian Tynning Bjørnø

ordf. for kap. 220, 224, 230, 3220, 3224 og 3230

Torgeir Knag Fylkesnes

ordf. for kap. 222, 255, 283, 284 og 3222

Kent Gudmundsen

ordf. for kap. 252, 257 og 276

Martin Henriksen

ordf. for kap. 223, 925, 926, 927, 928, 1023, 3925, 3926, 3927 og 5610

Iselin Nybø

ordf. for kap. 253 og 254

Tone Merete Sønsterud

ordf. for kap. 256 og 3256

Bente Thorsen

ordf. for kap. 258, 310, 342 og 3342

Anders Tyvand

ordf. for kap. 221 og 228

Kristin Vinje

ordf. for kap. 288, 340, 920, 3288 og 3340

Anne Tingelstad Wøien

ordf. for kap. 226, 229, 1137 og 3229

Marianne Aasen

ordf. for kap. 260, 285, 287 og 3287