Representantforslag om tiltak for å styrke norsk industri

Dokument 8:28 S (2014-2015), Innst. 266 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Sigbjørn Toskedal, Geir Jørgen Bekkevold, Line Henriette Holten, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (KrF)
utkast til innstilling er forelagt for energi- og miljøkomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 12.05.2015 Innst. 266 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra KrF om tiltak for å styrke norsk industri. Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen legge frem en stortingsmelding om industrien rammevilkår.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2015