Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet

Prop. 26 S (2014-2015), Innst. 75 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 02.12.2014 Innst. 75 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   De foreslåtte endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet er vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2014