Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet

Prop. 28 S (2014-2015), unntatt kap. 1137, Innst. 98 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2014 Innst. 98 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Landbruks-og matdepartementet. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2014