Endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsdepartementet

Prop. 32 S (2014-2015), Innst. 118 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2014 Innst. 118 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes vedteke endringar i statsbudsjettet for 2014 og samtykka i diverse fullmakter under Samferdselsdepartementet. Eit fleirtal i Stortinget (Ap, KrF, SP, V og SV) har vidare vedteke å forlenge bompengeinnkrevinga på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg til delvis finansiering av tiltak og prosjekt på fv. 545 i Stord og Fitjar kommunar i Hordaland.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2014