Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2014 under Samferdselsdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 9. desember 2014

Linda C. Hofstad Helleland

Helge Orten

leder

ordfører