Representantforslag om mer gods på sjø

Dokument 8:41 S (2014-2015), Innst. 213 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Else-May Botten Norderhus, Lisbeth Berg-Hansen, Magne Rommetveit, Terje Aasland Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 24.03.2015 Innst. 213 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har ved behandlingen av to representantforslag, fra hhv. representanter fra KrF og A, vedtatt å anmode regjeringen om å styrke Kystverkets rolle som transportetat, og vedtatt anmodninger ellers om tiltak for å flytte mer godstransport fra land til sjø.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.03.2015

   Behandlet i Stortinget: 07.04.2015