Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon)

Prop. 42 L (2014-2015), Innst. 225 L (2014-2015), Lovvedtak 63 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra FinansdepartementetSaken er behandlet i finanskomiteenInnstilling avgitt 07.04.2015Innst. 225 L (2014-2015)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt rammer og regler for uførepensjon i skattefavoriserte private tjenestepensjonsordninger i et nytt kapittel 8 i tjenestepensjonsloven.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 07.04.2015

  Behandlet andre gang i Stortinget 05.05.2015