Endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon)

Prop. 42 L (2014-2015), Innst. 225 L (2014-2015), Lovvedtak 63 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.04.2015 Innst. 225 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt rammer og regler for uførepensjon i skattefavoriserte private tjenestepensjonsordninger i et nytt kapittel 8 i tjenestepensjonsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.04.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 05.05.2015