Representantforslag om å autorisere manuellterapeuter i henhold til helsepersonelloven

Dokument 8:44 S (2014-2015), Innst. 193 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Otterstad, Freddy de Ruiter, Ruth Grung, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 12.03.2015 Innst. 193 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag om å autorisere manuellterapeuter i henhold til helsepersonelloven. Forslaget fikk støtte fra Arbeiderpartiet, som var forslagsstillere, og fra Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2015

   Behandlet i Stortinget: 17.03.2015