Grung, Ruth

Grung, Ruth (1959-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 2017-2021
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 10.03.1959 i Bergen, Hordaland
 • Datter av programmerer Bjørn Grung (1938-) og adjunkt Sigfrid Eriksen (1934-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Hordaland, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 12 for Hordaland, 2013 - 2017, A.
 • Representant nr 14 for Hordaland, 2017 - 2021, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 14.06.2017 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Næringskomiteen, 12.10.2017 - 04.10.2019
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 04.10.2019 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nattland skole, Bergen 1966-1969
 • Barne- og ungdomsskole, Genève 1969-1975
 • Bergen Katedralskole 1975-1977
 • Cand.mag., Universitetet i Bergen. Historie og sosialøkonomi ml.fag; offentlig administrasjon gr.fag 1979-1984

Yrke

 • Lærervikar, Ny-Krohnborg skole 1978
 • Lærervikar, Nygård skole 1978
 • Kursunderviser (engasjement), NHH 1984
 • Arbeidsformidler, Arbeidsformidlingen 1984-1991
 • Konsulent og formidlingssjef i Fagopplæringskontoret, Hordaland fylkeskommune 1991-2001
 • Konsulent, avdelingsleder for inkluderende arbeidsliv, NAV 2002-2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bergen Bystyre 1999-2003
 • Medlem Bergen Byråd 2002-2003 (byråd for barnehage, skole og idrett)
 • Medlem Bergen Bystyre 2003-2007
 • Medlem Bergen Bystyre 2007-2011 (Kommunalråd; komitéleder formiljø og byutvikling)

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hordaland 2011-2013 medlem fylkesutvalg og gruppeleder

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF 2003-2007
 • Medlem Bergensområdets interkommunale Renovasjonsselskap (BIR), bedriftsforsamlingen, Bergen 2003-2009
 • Leder Styret for Bergen Media By 2003-2007
 • Medlem Styret for MIC Media 2005-2007
 • Medlem Styret for Nygårstangen AS, Bergen 2005-2007
 • Medlem Styret for Stiftelsen Nordiske Mediedager, Bergen 2006-2007
 • Leder Styret for FiskeriForum Vest, Bergen fra 2011
 • Varamedlem Bybanen AS 2011-2013
 • Medlem Styret for Carte Blanche fra 2011
 • Medlem Bergen Bomselsakp AS, Bergen 2011-2014
 • Varamedlem Det lokale programråd NRK - Hordaland/Sogn og Fjordane fra 2012
 • Medlem styret for innovasjon Norge Hordaland 2012-2013

Tillitsverv i partier

 • Medlem Landsstyret i Sosialistisk Ungdom 1980-1981
 • Medlem Styret i Folkets Hus partilag 1997-1999
 • Leder Arbeiderpartiet i Bergen 2001-2003
 • Medlem Styret i Arbeiderpartiets Universitetslag 2007-2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Anleggsutvalget for Norsk Håndballforbund region Vest fra 2012
 • Nestleder Hordaland Idrettskrets fra 2014
 • Medlem Representantskapet til Kirkens Bymisjon i Bergen fra 2014
 • Medlem Sandviken IL fra 2014

Andre administrative verv

 • Medlem USF Kulturhuset Verftet 2006-2008
 • Medlem UNI Research - Rokkansenterets avdelingsråd 2007-2014
 • Medlem Festspillenes representantskap 2007-2011
 • Styreleder USF Kulturhustet Verftet 2008-2011
 • Styremedlem Folkets Hus AS fra 2012