Utbygging og finansiering av E134 Damåsen - Saggrenda i Buskerud

Prop. 49 S (2014-2015), Innst. 168 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 17.02.2015 Innst. 168 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samvar med forslag fra regjeringen samtykket i at bompengeselskap får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til utbygging og finansiering av E134 Damåsen - Saggrenda forbi Kongsberg. Prosjektet omfatter bl.a. bygging av 13,2 km ny hovedveg og om lag 10 km nye sideveger. Kostnaden er beregnet til 4,140 mrd. kroner. Finansieringen består av 1,780 mrd. kroner i statlige midler og 2,360 mrd. kroner i bompenger. Prosjektet åpnes for trafikk i 2019.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2015

   Behandlet i Stortinget: 05.03.2015