Helse- og omsorgsdepartementets eierstyring knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Innst. 240 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.04.2015 Innst. 240 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet sak om Helse- og omsorgsdepartementets eierstyring knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Det ble avholdt kontrollhøring i saken 13. februar 2015. Formålet med høringen var å få belyst hvorvidt statsråd Høie har utøvd eierstyring i overensstemmelse med helseforetaksloven. Videre var formålet å få belyst hvordan statsråd Høies eierstyring forholder seg til tidligere eierstyring knyttet til arbeidet med sykehuslokalisering i Møre og Romsdal. Saken ble vedtatt og vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.04.2015

   Behandlet i Stortinget: 26.05.2015