Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om plantevernmidler og om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak for å oppnå bærekraftig bruk av pesticider

Prop. 54 S (2014-2015), Innst. 210 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra UtenriksdepartementetSaken er behandlet i energi- og miljøkomiteenUtkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 19.03.2015Innst. 210 S (2014-2015)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har samtykket til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 203/2014 av 30. september 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler og av EØS-komiteens beslutning nr. 208/2014 av 30. september 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/128/EF om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak for å oppnå bærekraftig bruk av pesticider.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 19.03.2015

  Behandlet i Stortinget: 24.03.2015