Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om plantevernmidler og om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak for å oppnå bærekraftig bruk av pesticider

Prop. 54 S (2014-2015), Innst. 210 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 19.03.2015 Innst. 210 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 203/2014 av 30. september 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler og av EØS-komiteens beslutning nr. 208/2014 av 30. september 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/128/EF om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak for å oppnå bærekraftig bruk av pesticider.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.03.2015

   Behandlet i Stortinget: 24.03.2015