Pensjonar frå statskassa

Prop. 129 S (2014-2015), Innst. 365 S (2014-2015) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 09.06.2015 Innst. 365 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedteke å gi pensjon i henhold til dei framlagte forslaga i proposisjonen. Pensjon frå statskassa er ei særordning som gir Stortinget høve til å gi ei pensjonsyting til personar som ikkje har kunna tene opp pensjonsrettar på vanleg måte. Proposisjonen no gjeld lokalt tilsette ved norske utanriksstasjonar. Det blei i 2014 utbetalte kr 17 661 000 til pensjonar. I statsbudsjettet for 2015 er det foreslått kr 17 800 000 på kapittel 611 Pensjoner av statskassen,

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2015