Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om pensjonar frå statskassa

Dette dokument

  • Innst. 365 S (2014–2015)
  • Kildedok: Prop. 129 S (2014–2015)
  • Dato: 09.06.2015
  • Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 9. juni 2015

Arve Kambe

Kirsti Bergstø

leder

ordfører