Reindriftsavtalen 2015/2016, og endringer i statsbudsjettet 2015 m.m.

Prop. 68 S (2014-2015), Innst. 255 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.05.2015 Innst. 255 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra Regjeringen om reindriftsavtalen 2015/2016, og endringer i statsbudsjettet 2015 m.m.Stortinget har enstemmig sluttet seg til proposisjonen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2015