Evaluering av forvaltningen av kongekrabbe

Meld. St. 17 (2014-2015), Innst. 350 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2015 Innst. 350 S (2014-2015)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om evaluering av forvaltningen av kongekrabbe.Stortinget har enstemmig besluttet å legge meldingen ved protokollen.

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Slik stemte representantene

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 08.06.2015

      Behandlet i Stortinget: 15.06.2015