Representantforslag om å redusere klimagassutslippene for transport til, fra og på norske flyplasser

Dokument 8:65 S (2014-2015), Innst. 258 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 05.05.2015 Innst. 258 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i representantforslag fra Venstre har Stortinget enstemmig fattet vedtak der regjeringen bes melde tilbake om utviklingen i kollektivandelen til, fra og på norske flyplasser på egnet måte.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 12.05.2015