Forslag fra stortingsrepresentantene Grete Knudsen og Leiv Stensland om innkjøp av kunst fra Hilmar Rekstens samlinger

Dokument nr. 8:25, innst. S. nr. 131 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Grete Knudsen, Leiv Stensland Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 04.04.1990 Innst. S. nr. 131 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.04.1990

   Behandlet i Stortinget: 19.04.1990