Forslag fra stortingsrepresentant John Alvheim om å bevilge 1 milliard kroner for å løse krisen i eldreomsorgen i kommunene

Dokument nr. 8:26, innst. S. nr. 129 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen (utkast til innstilling er forelagt kommunal- og miljøvernkomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 02.04.1990 Innst. S. nr. 129 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.04.1990

   Behandlet i Stortinget: 05.04.1990