Endring av bevilgningen under kap. 2760 Rammetilskudd til helse- og sosialtjenesten i kommunene i statsbudsjettet for 1990

St.prp. nr. 72, innst. S. nr. 129 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen (utkast til innstilling er forelagt kommunal- og miljøvernkomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 02.04.1990 Innst. S. nr. 129 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.04.1990

   Behandlet i Stortinget: 05.04.1990