Representantforslag om kvalitet i krisesentertilbudet

Dokument 8:73 S (2014-2015), Innst. 367 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tynning Bjørnø, Knut Storberget, Lise Christoffersen, Lene Vågslid, Sonja Mandt, Stine Renate Håheim, Tove Karoline Knutsen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 09.06.2015 Innst. 367 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag om kvalitet i krisesentertilbudet De enkelte forslagene ble ikke vedtatt, men vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2015