Representantforslag om å styrke beskyttelsen til personer utsatt for vold, trusler om vold, personforfølgelse og stalking

Dokument 8:74 S (2014-2015), Innst. 284 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tynning Bjørnø, Knut Storberget, Lise Christoffersen, Lene Vågslid, Sonja Mandt, Stine Renate Håheim, Tove Karoline Knutsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 26.05.2015 Innst. 284 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra AP om å styrke beskyttelsen til personer utsatt for vold, trusler om vold. Flere av forslagene fikk tilslutning fra Stortinget, og dokumentet ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2015