Årsrapport for 2014 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

Dokument 17 (2014-2015), Innst. 242 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 28.04.2015 Innst. 242 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling om årsrapport fra Stortingets eget utvalg for rettferdsvederlag. Årsrapporten ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.2015

   Behandlet i Stortinget: 05.05.2015