Representantforslag om en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av myr i Norge

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Raja, Ola Elvestuen, Pål Farstad, Terje Breivik Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 28.05.2015 Innst. 304 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Venstre om en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av myr i Norge er behandlet. Det ble vedtatt å be regjeringen snarest mulig sørge for at forskrift om konsekvensutredninger også gir krav om konsekvensutredning for torvuttak under 2 mill. m³ eller på myrarealer under 1 500 dekar.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2015