Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Pål Farstad, Terje Breivik og Abid Q. Raja om en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av myr i Norge

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 28. mai 2015

Ola Elvestuen

Rasmus Hansson

leder

ordfører