Representantforslag om endringer for bobiler i Norge

Dokument 8:82 S (2014-2015), Innst. 281 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eirin Sund, Ingvild Kjerkol, Kjell-Idar Juvik, Magne Rommetveit, Sverre Myrli Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 26.05.2015 Innst. 281 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med bakgrunn i representantforslag fra Ap drøftet og behandlet flere forslag om endringer for bobiler i Norge. Representantforslaget blei vedatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2015