Stortinget - Møte torsdag den 9. april 2015 kl. 10

Dato: 09.04.2015

Referatsaker

Sak nr. 4 [12:34:52]

Referat

 • 1.(233)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum om å stoppe planene for et storsykehus på Gaustad og å utvikle lokalsykehustilbudet i Oslo universitetssykehus (Dokument 8:83 S (2014–2015))

 • 2.(234)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Audun Lysbakken og Kirsti Bergstø om sykestuer i Nord-Troms (Dokument 8:84 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 3.(235)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell-Idar Juvik, Eirin Sund, Magne Rommetveit, Ingvild Kjerkol og Sverre Myrli om endringer for bobiler i Norge (Dokument 8:82 S (2014–2015))

 • 4.(236)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Geir S. Toskedal og Kjell Ingolf Ropstad om alkolås (Dokument 8:87 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.