Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2014

Dokument 7:1 (2014-2015), Innst. 289 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2015 Innst. 289 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet EOS-utvalgets årsmelding for 2014. I innstillingen viser komiteen blant annet til at utvalgets årsmeldinger de siste tre årene har påpekt at saksbehandlingstiden i klareringssaker er for lang i mange tilfeller. Komiteen anser det som bekymringsfullt at situasjonen ble forverret i 2014 og ber i merknadene Forsvarsdepartementet om at nødvendige tiltak straks blir iverksatt for å få forholdene brakt i orden. Saken ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2015