Endringer i lov om Innovasjon Norge (eierforhold og forvaltning av selskapet)

Prop. 89 L (2014-2015), Innst. 131 L (2015-2016)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2015 Innst. 131 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i lov om Innovasjon Norge (eierforhold og forvaltning av selskapet). Stortinget har enstemmig besluttet å sende proposisjonen tilbake til regjeringen, og bedt regjeringen om å fremme en ny proposisjon om endringer i lov om Innovasjon Norge.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2015

   Behandlet første gang i Stortinget: 19.01.2016