Endringer i vegtrafikkloven mv. (vilkårsparkering)

Prop. 93 L (2014-2015), Innst. 310 L (2014-2015), Lovvedtak 85 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 310 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i vegtrafikkloven i samsvar med forslag fra regjeringen. Hensikten med endringen er å kunne innføre et nytt felles regelverk for offentlig og privat vilkårsparkering. Med vilkårsparkering menes parkering mot betaling, med tidsbegrensning eller på andre vilkår. Formålet er bl.a. å sikre en forutsigbar og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomhet, og å sikre likere konkurranseforhold mellom kommunal og privat parkeringsvirksomhet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.06.2015