Representantforslag om tidlig innsats i skolen

Dokument 8:99 S (2014-2015), Innst. 25 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tynning Bjørnø, Marianne Aasen, Sigmund Steinnes, Trond Giske, Tone Merete Sønsterud Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 13.10.2015 Innst. 25 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter for Ap om tidlig innsats i skolen. Forslaget ble deretter vedlagt møteprotokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.2015

   Behandlet i Stortinget: 10.11.2015