Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon)

Prop. 99 L (2014-2015), Innst. 318 L (2014-2015), Lovvedtak 106 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementetSaken er behandlet i helse- og omsorgskomiteenInnstilling avgitt 02.06.2015Innst. 318 L (2014-2015)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i helsepersonelloven som innebærer en tydeliggjøring av vilkårene for autorisasjon. Hensikten er å gjøre bestemmelsene lettere tilgjengelig for brukerne. I tillegg er det vedtatt en presisering av Helse- og omsorgsdepartementets hjemler til å fastsette tilleggskrav og krav om praktisk tjeneste.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 02.06.2015

  Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2015