Representantforslag om å sikre at det settes et klimamål for samferdselssektoren ved planlegging av ny Nasjonal transportplan

Dokument 8:106 S (2014-2015), Innst. 364 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heikki Eidsvoll Holmås Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 09.06.2015 Innst. 364 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med bakgrunn i representantforslag fra SV døftet klimamål for samferdselssektoren ved planlegging av ny Nasjonal transportplan. Stortinget ber regjeringen sørge for at mål for klimautslipp i 2020 og 2030 er førende for regjeringens framlegg til Nasjonal transportplan.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2015