Representantforslag om å sikre at det finnes Vinmonopol i alle kommuner som ønsker det

Dokument 8:105 S (2014-2015), Innst. 378 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 09.06.2015 Innst. 378 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra Sosialistisk Venstreparti om at det skal finnes vinmonopolutsalg i alle kommuner som ønsker det.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2015