Representantforslag om vannkraftkonsesjon i Nedre Otta

Dokument 8:123 S (2014-2015), Innst. 71 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Kjenseth, Ola Elvestuen, Pål Farstad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 24.11.2015 Innst. 71 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslag fra Venstre om å be Regjeringen legge frem søknaden om utbygging av Nedre Otta for Stortinget, er behandlet. Forslaget ble støttet av et mindretall av partiene, og er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 01.12.2015