Representantforslag om et identitetsavklaringsprogram for irakere i Norge

Dokument 8:142 S (2014-2015), Innst. 157 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eirik Sivertsen, Marit Nybakk, Marianne Aasen, Stine Renate Håheim, Truls Wickholm, Åsmund Aukrust Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 09.02.2016 Innst. 157 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2016

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2016