Noregs deltaking i den 69. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)

Meld. St. 36 (2014-2015), Innst. 104 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2015 Innst. 104 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 19.01.2016