Endringer i utlendingsloven (som følge av endrede strafferammer i straffeloven 2005 m.m.)

Prop. 145 L (2014-2015), Innst. 73 L (2015-2016), Lovvedtak 24 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 24.11.2015 Innst. 73 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven, jf. Prop. 145 L (2014-2015) Endringer i utlendingsloven (som følge av endrede strafferammer i straffeloven 2005 m.m.).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 11.12.2015