Norges deltakelse i Europarådets virksomhet i 1987

St.meld. nr. 11, innst. S. nr. 24 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 10.11.1988 Innst. S. nr. 24 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.1988

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1988