Reorganisering av Departementet for utviklingshjelp. Etablering av Direktoratet for utviklingshjelp som et frittstående direktorat.

St.prp. nr. 130 for 1987-88, innst. S. nr. 30 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 21.11.1988 Innst. S. nr. 30 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.1988

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1988