Representantforslag om et nytt system for bosetting av flyktninger

Dokument 8:1 S (2015-2016), Innst. 156 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Karin Andersen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 04.02.2016 Innst. 156 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Dokument 8:1 S (2015-2016) om representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Karin Andersen om et nytt system for bosetting av flyktninger. Komiteens innstilling om å vedlegge dokumentet protokollen ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.02.2016

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2016