Endringar i statsbudsjettet 2015 under Olje- og energidepartementet

Prop. 24 S (2015-2016), Innst. 117 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 04.12.2015 Innst. 117 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   De foreslåtte endringene i statsbudsjettet 2015 under Olje- og energidepartementet er vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2015