Representantforslag om en samlet gjennomgang av viktige kulturminner

Dokument 8:12 S (2015-2016), Innst. 208 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Rigmor Aasrud, Sonja Mandt, Tone Merete Sønsterud, Arild Grande, Åsmund Aukrust Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A)
utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 11.03.2016 Innst. 208 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Tone Merete Sønsterud, Åsmund Aukrust, Rigmor Aasrud og Sonja Mandt om en samlet gjennomgang av viktige kulturminner og fremme en sak for Stortinget om en helhetlig plan for ivaretagelsen av landets viktige kulturminner. Forslaget er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.03.2016

   Behandlet i Stortinget: 17.03.2016