Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 22 S (2015-2016), kap. 456 og 3456, Innst. 135 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2015 Innst. 135 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2015