Representantforslag om en helhetlig tros- og livssynspolitikk

Dokument 8:25 S (2015-2016), Innst. 220 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, Guri Melby, Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 29.03.2016 Innst. 220 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2016

   Behandlet i Stortinget: 14.04.2016