Representantforslag om å la Tinn kommune overta Rjukan sykehus vederlagsfritt

Dokument 8:33 S (2015-2016), Innst. 251 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 28.04.2016 Innst. 251 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra Senterpartiet om å be regjeringen sørge for at Tinn kommune kan overta Rjukan sykehus vederlagsfritt. Forslaget fikk støtte fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.2016

   Behandlet i Stortinget: 18.05.2016