Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger)

Prop. 142 L (2015-2016), Innst. 101 L (2016-2017), Lovvedtak 26 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2016 Innst. 101 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i tobakksskadeloven. Endringene omfatter regulering av e-sigaretter, krav om at tobakksvarer skal ha standardisert utforming og unntak fra aldersgrensen for tobakksgodteri. Når det gjelder unntaket for aldersgrensen for tobakksgodteri, har Stortinget dessuten vedtatt å be regjeringen kun gjøre unntak fra aldersgrensen og oppstillingsforbudet for godteri som klart ikke er egnet til å bli forvekslet med tobakksprodukter eller promotere tobakk.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.12.2016