Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen

Meld. St. 19 (2015-2016), Innst. 348 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 31.05.2016 Innst. 348 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmelding om barnehager "Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen". Meldingen ble vedlagt protokollen. Flertallets merknader og vedtak som ble fattet, vil være førende for regjeringens/departementets videre arbeid med saken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2016