Endringer i reindriftsloven (reintall per siidaandel)

Prop. 93 L (2015-2016), Innst. 320 L (2015-2016), Lovvedtak 78 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2016 Innst. 320 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i reindriftsloven (reintall per siidaandel), Stortingets flertall, alle unntatt representantene fra SV, har gitt sin tilslutning til lovforslaget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 06.06.2016